3 minute read

Systembolaget

I dag tänkte jag vika av lite från temat whisky och skriva lite mer allmänt om något som rör alla som dricker alkohol i Sverige. I dag ska det handla om Systembolaget. Ofta hörs en del irriterade röster som talar om hur krångligt det är att köpa alkohol i det här landet – det går ju inte att handla öl på söndagar. De brukar även poängtera att priserna är väldigt höga på alkohol här i Sverige jämfört med andra länder i världen. Men sällan hörs speciellt mycket om varför vi har alkoholskatt, varför vi har Systembolaget och varför det här är något som det kan vara värt att värna om. I den här artikeln ska jag vända och vrida lite de här frågorna.

Kort om Systembolaget

Först tänkte jag bara reda ut vad Systembolaget är och hur deras verksamhet fungerar. Systembolaget som koncept är nämligen tämligen unikt i världen. Det bygger på att staten har monopol på försäljning av alkoholhaltiga drycker över 3,5 procent. Endast Systembolaget får alltså sälja förslutna flaskor med en alkoholhalt som överstiger 3,5 procent. Barer, restauranger och nattklubbar kan få alkoholtillstånd, men får då endast sälja alkoholhaltiga drycker i glas eller öppnade flaskor som endast får förtäras inom verksamhetens lokaler. Sedan Sveriges inträde i EU kan sådana verksamheter dock importera egen alkohol från utlandet (Staten har inte längre monopol på import), men det krävs fortfarande tillstånd för att få sälja. Om du ska köpa vin, öl eller whisky till en hemmakväll, så är det Systembolaget som gäller.

Varför Systembolaget?

Redan 1922 hölls en folkomröstning om ett nationellt spritförbud. Nykterhetsrörelsen hade vuxit sig stark och ville nu förbjuda alkohol. Många trodde också att förbudsidan skulle vinna omröstningen, men så blev det inte. Efter ett mycket jämnt valresultat kunde man meddela att motståndarna mot förbudet hade segrat, om än med liten marginal. Alkoholförtäring blev fortsatt tillåtet, om än med restriktiva regler. 1955 bildades Systembolaget med monopol över försäljningen av alkohol. Det enda kravet som ställdes var att kunden hade fyllt 21 år (vilket senare blev 20).

Men i och med att Systembolaget grundades hävdes flera tidigare restriktioner. Det här ledde till att konsumtionen av alkohol ökade snabbt och att alkoholrelaterade problem blev vanligare. För att motverka missbruk av alkohol infördes bland annat en höjd skatt på alkohol. Det är således av folkhälsoskäl som Sverige har en hög alkoholskatt. Och skatten har effekt. Alkoholkonsumtionen i Sverige är lägre än i länder där det är billigare med alkohol – och även de hälsoproblem som alkohol orsakar är mindre vanliga i Sverige. På det här sparar Sverige rejält med pengar som annars skulle gått till sjukvård.

Dessutom går skatten till staten och kan användas för att behandla alkoholrelaterade hälsobesvär. Skatten på alkohol gör inte bara den svenska befolkningen friskare, den kan även finansiera vård till de som fastnat i alkoholmissbruk med skador på hälsan som följd.

Systembolaget kontrollerar dessutom alla varor mycket noggrant, och du kan lita på att den alkohol som du handlar håller hög kvalitet och inte innehåller några farliga ämnen. Slutligen kan Systembolaget kontrollera så att minderåriga inte kan köpa alkohol. Det går såklart att få tag på alkohol ändå, genom syskon, kompisar med mera, men konsumtionen bland unga minskar av systemet. Därför är Systembolaget något vi borde värna om, inte klaga på.