3 minute read

Hur skapades whisky

Whisky, precis som övriga alkoholhaltiga drycker kommer ursprungligen ifrån den grundläggande jäsningsproceduren som skapar själva alkoholen. Sedan har denna procedur varierats för att ta fram olika typer av alkoholhaltiga drycker.

Whiskyn anses ha sitt ursprung i Skottland. De skotska högländerna har de perfekta ingredienserna. Huvudingredienserna är korn och vatten. Högländerna ger goda möjligheter för hemodlat korn. Där finns rent vatten som ger smak av berg då det filtrerats mellan stenblocken. Och där finns torvmossar för att få fram den härliga doften.

Det tidiga Skottland

Redan så tidigt som vid 1400-talet var tillverkningen av whisky etablerad bland högländerna i Skottland. Det finns dokumenterat hur munkar lät framställa drycken aqua vitae som var gjord på destillerat korn. Snabbt växte efterfrågan på den höghaltiga drycken fram och tillsammans med den efterfrågan uppkom flera destillerier. Stor efterfrågan kom från lågländerna. Den första daterade whiskyn är från år 1690. Detta ska ha handlat om Ferintosh, en dryck från vad som benämndes för det anrika spritbryggeriet i Cromatry. Detta bryggeri ägdes av rojalistsympatisören från Culloden, Frobes. Mot mitten av 1700-talet så brändes bränneriet ned då högländare gjorde uppror mot det engelska kungahuset. Synen på whiskey har varierat. Vid tidigt 1700-tal ansågs whisky vara en dryck mer lämpad för människor med simpla gommar. Inte alls en dryck som avnjutes av finsmakare som det gör idag. Detta trots att det redan då fanns utmärkta sorter så som Glenlivet eller Arran. Detta tros bero på att drycken var så populär bland folket. Men även bland mer högaktade kretsar fanns det de som avnjöt drycken från högländerna. Men efter år av tillverkning gav politiska beslut tillverkarna av whisky problem då det infördes en beskattning av malten. Malt var både viktig för tillverkarna men även för den stora ekonomin i Skottland. Efter att upproret slogs ner 1746 förbjöds mindre destillerier. Och de var högt beskattade. Men i sann upprorsanda blev whisky den viktigaste frågan för skottarna. Detta påbörjade en stor räd av smuggling som skulle vara över in i 1800-talet.

Den rebelliska tillverkningen

Efter förbudet som uppfördes mot mindre destillerier tillverkades trots detta stora mängder av whisky. Fast i smyg. Den fördes till gömställen som ofta förvarades rakt under näsan på uppbördesmännen. Uppbördesmännen var representanter utsedda av regeringens och dessa hade stöd av det militära. Uppbördesmännen hade som uppgift att försökte sätta stopp för tillverkningen av whisky. För att locka fram upplysningar om var brännerier kunde hålla hus erbjöds en belöning om fem pund för de som kunde avslöja ett hembränneri. Detta använde skottarna till sin fördel. En hembränningsapparat bestod av en fogd med en spiralformat kylslinga av koppar. Kylslingan var den dyraste delen av utrustningen. Så när övrig utrustning hade börjat bli utsliten plockades kylslingan bort och sedan anmäldes det in att någon hittat ett bränneri. Uppbördesmännen plockade bort den gamla utrustningen och belöningen användes för att köpa ny utrustning. Och den dyra kylslingan fanns ju kvar.

Den rebelliska tillverkningen

Detta pågick ända fram till 1823 då regeringen gav upp. Skattereglerna ändrades och tillverkningen av whisky blev tillåten. Samma år öppnades destillerier i Glenlivet. Härifrån härstammar fortfarande dagens mäktigaste tillverkare från.